Tạo điều kiện hỗ trợ khảo sát địa kỹ thuật cho dự án Cá Voi Xanh

VĂN PHIN |

Sau khi xem xét đề nghị của Công ty TNHH Thăm dò và khai thác dầu khí ExxonMobil Việt Nam, UBND tỉnh vừa có văn bản về việc tạo điều kiện hỗ trợ khảo sát địa kỹ thuật cho dự án Cá Voi Xanh tại vùng biển ngoài khơi khu vực miền Trung.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 cùng các sở, ngành, địa phương liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty TNHH MTV Dầu khí Sông Hồng thực hiện các hoạt động khảo sát vùng biển ngoài khơi miền Trung theo đề nghị của Công ty TNHH Thăm dò và khai thác dầu khí ExxonMobil Việt Nam.

VĂN PHIN