Tạo điều kiện, hỗ trợ khởi nghiệp bằng nông nghiệp sạch

U.B |

Ngày 18.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc với đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác,… khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sạch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sạch đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khởi nghiệp và đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm, tháo gỡ. Trong đó, mong tỉnh có các cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay phát triển, mở rộng mô hình sản xuất; có điều kiện áp dụng rộng rãi kỹ thuật khoa học công nghiệp; được bồi dưỡng các kiến thức mới trong phát triển nông nghiệp sạch; hỗ trợ đầu ra, mở rộng thị trường cho việc tiêu thụ sản phẩm…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các chủ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sạch, trong đó phần lớn là người trẻ. Đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu và tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những người trẻ có chí hướng tiếp tục phát huy những kết quả bước đầu để thành công hơn nữa trên con đường đã chọn, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, nâng cao thu nhập, đời sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

U.B