Tạo thuận lợi cho người nộp thuế

NHẬT PHONG |

Ngày 21.7.2014, Kho bạc Nhà nước và Chi cục Thuế Tam Kỳ cùng Vietcombank Quảng Nam (VCB) thống nhất phối hợp tổ chức thu các khoản thu ngân sách nhà nước (kể cả bằng tiền mặt và chuyển khoản), thu phạt vi phạm hành chính, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước qua VCB theo nguyên tắc kết nối và trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử giữa các bên về số phải thu, số đã thu ngân sách nhà nước của người nộp thuế, kể từ ngày 1.8.2014. Theo sự hợp tác này, người nộp thuế có thể lựa chọn các hình thức nộp tại quầy trong giờ làm việc của tất cả chi nhánh và phòng giao dịch của VCB. Riêng tại địa bàn Quảng Nam được thực hiện tại trụ sở chính và các phòng giao dịch của VCB từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần (trừ các ngày lễ theo luật định), kênh Internet Banking và ATM thực hiện 24h/ngày và 365 ngày/năm.

Theo Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, dự án hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước là một chủ trương lớn của ngành tài chính. Việc triển khai tốt quy trình quản lý thu ngân sách nhà nước theo dự án này sẽ cải cách tương đối triệt để các thủ tục hành chính trong quy trình thu nộp ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước, cơ quan thu và tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp khi làm nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Dự án này cũng sẽ tạo ra cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật và thúc đẩy xu hướng cần tổ chức phối hợp thu giữa các cơ quan ngành tài chính với hệ thống các ngân hàng thương mại để có thể phục vụ tốt hơn và tăng thêm nhiều lựa chọn cho đối tượng nộp ngân sách nhà nước. Đây là kế hoạch đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án phối hợp thu ngân sách nhà nước với các ngân hàng thương mại trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và nộp phạt vi phạm hành chính. Ông Nguyễn Quang Việt – Giám đốc VCB cam kết sẽ cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời, giảm tối đa thủ tục hành chính, thời gian và chi phí cho khách hàng.

Không phải ngẫu nhiên trong vài cuộc phỏng vấn mới đây, rất nhiều doanh nghiệp muốn mở rộng việc nộp thuế qua mạng để tiết kiệm thời gian, công khai và minh bạch kinh doanh, thuế và nhà nước cũng kiểm soát được tốt hơn. Bộ Tài chính và Chính phủ cũng cho rằng thuế là lĩnh vực va đập trực tiếp và có ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp, cần phải quyết liệt cải cách hành chính. Vì vậy, có thể hình dung rằng việc thực hiện thu thuế qua ngân hàng thương mại sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác thu nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp, người nộp thuế dễ dàng nộp thuế bằng nhiều hình thức, nhiều địa điểm thu, thủ tục giấy tờ đơn giản, hạn chế được nhiều sai sót… Tuy nhiên, việc kết nối rộng khắp, thuận tiện và an toàn cho người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế cũng như hỗ trợ tốt cho các cơ quan quản lý là điều cần xem xét kỹ lưỡng. Sự kết hợp này thực sự đáp ứng được lợi ích của cả xã hội, doanh nghiệp, nhà nước và người dân. Vì vậy, cần mở rộng tối đa sự hợp tác này đến tất cả hệ thống ngành tài chính với các ngân hàng thương mại là điều cần tính đến. Không chỉ có vài ngân hàng mà sẽ có nhiều ngân hàng khác hợp tác với các kho bạc nhà nước, cơ quan thuế trên địa bàn Quảng Nam thực hiện điều này, đánh dấu một bước đột phá trong việc hiện đại hóa thu ngân sách của ngành tài chính.

NHẬT PHONG