Tập huấn chính sách thuế mới cho hộ kinh doanh

PHAN LÝ |

Trong hai ngày 3 và 4.11, Chi cục Thuế Duy Xuyên tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới cho 290 hộ kinh doanh cá nhân nộp thuế theo phương thức khoán có sử dụng hóa đơn quyển do cơ quan thuế phát hành.

Từ ngày 1.1.2016, các hộ kinh doanh cá thể phải áp dụng cách tính thuế mới là khoán theo doanh thu theo Thông tư 92 của Bộ Tài chính. Hội nghị cũng hướng dẫn các hộ kinh doanh về việc điều chỉnh doanh số khoán trong trường hợp có thay đổi ngành nghề kinh doanh thì thực hiện điều chỉnh bổ sung theo thực tế của ngành nghề kinh doanh thay đổi. Ngoài ra hướng dẫn cách tính thuế; hồ sơ khai thuế; quản lý sử dụng hóa đơn; xử lý đối với hóa đơn viết sai và quy định về xử lý vi phạm về hóa đơn để các hộ lưu ý tránh sai sót trong việc quản lý sử dụng hóa đơn…

PHAN LÝ