Tập huấn "Hợp tác quốc tế và toàn cầu hóa"

XUÂN HIẾU |

Sáng 16.9, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh phối hợp với Trường Đại học Charles de Gaulle Lille (Pháp) tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tổ chức, quản lý về nội dung “Hợp tác quốc tế và toàn cầu hóa” cho 20 học viên là lãnh đạo các sở, UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trong 3 ngày (từ 16 đến 18.9), các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được GS.Mantienne và GS.Lê Hữu Khóa - Giám đốc Quản lý chương trình thạc sĩ châu Á Thái Bình Dương (Trường Đại học Charles de Gaulle Lille) hướng dẫn các nội dung chuyên đề, bao gồm: thành phố toàn cầu, đô thị toàn cầu; internet: mạng hóa; kinh tế, tài chính ảo và thật; thị trường lao động quốc tế; diễn đàn truyền thông; các thành phần xã hội toàn cầu hóa; chủ thể địa phương, tác nhân toàn cầu; quan hệ toàn cầu, quan hệ lãnh thổ và một số chủ đề khác… Lớp tập huấn sẽ giúp các học viên nắm bắt cụ thể hơn cơ sở lý luận, thực tiễn trên các lĩnh vực hợp tác quốc tế và toàn cầu hóa, nâng cao hơn nữa kỹ năng lãnh đạo trong quá trình quản lý, điều hành công việc tại đơn vị và địa phương.

XUÂN HIẾU