Tập huấn kiến thức chuỗi giá trị nông sản hàng hóa

N.V.SUNG |

Ngày 27.11, Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn kiến thức về chuỗi giá trị và xây dựng mô hình chuỗi giá trị nông sản hàng hóa cho 50 chủ trang trại, hội viên nông dân là thành viên các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, học viên được trang bị các kiến thức như: bản chất và vai trò của chuỗi giá trị nông sản và sản xuất theo chuỗi giá trị; vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản hàng hóa; Hội Nông dân tham gia xây dựng và phát triển các kiến thức kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy nông dân tham gia chuỗi giá trị nông sản; mô hình hợp tác xã kiểu mới; các bước và thủ tục, hồ sơ thành lập hợp tác xã và tổ hợp tác.

N.V.SUNG