Tập huấn xây dựng, triển khai ý tưởng sản phẩm và phương án sản xuất, kinh doanh

XUÂN HIỀN |

Sáng 5.12, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức tập huấn xây dựng, triển khai ý tưởng sản phẩm, phương án sản xuất kinh doanh và giới thiệu bộ tiêu chí, hồ sơ đăng ký, xếp hạng sản phẩm dành cho các cán bộ đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) cấp huyện, xã cũng như các chủ thể OCOP. Hơn 200 cán bộ quản lý, trong đó có 33 chủ thể OCOP tham gia lớp tập huấn. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP, hướng tới việc tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP lần thứ I - năm 2018.

Các học viên tham gia tập huấn lần này được hướng dẫn về cách thức triển khai ý tưởng kinh doanh, phương án và các dự án phát triển sản xuất kinh doanh do Ban tư vấn chương trình OCOP tỉnh đào tạo. Cùng với đó, các chủ thể OCOP được giới thiệu về bộ tiêu chí cũng như cách thức hình thành hồ sơ đăng ký để làm cơ sở đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP. Dự kiến cuối tháng 12.2018, Ban điều hành OCOP tỉnh sẽ tiến hành tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng cho các sản phẩm nằm trong danh mục OCOP năm 2018. Việc đánh giá xếp hạng các sản phẩm này được xác định là yếu tố quan trọng tạo thương hiệu cho sản phẩm OCOP. Dự kiến sau khi kết thúc lớp tập huấn, các địa phương sẽ tiến hành lập hồ sơ sản phẩm để tham gia thi xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2018.

XUÂN HIỀN