Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2013 - 2014

NGUYÊN BẢO |

UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 20/CT-UBND yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố, giám đốc các sở, ban, ngành và thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai nhiệm vụ để bảo đảm thực hiện thắng lợi vụ sản xuất đông xuân 2013 - 2014.

Chỉ thị yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình thủy lợi, các địa phương tổ chức sửa chữa các công trình bị hư hỏng, nạo vét, tu bổ kênh mương, bể hút trạm bơm phù hợp với tình hình thời tiết và điều kiện cụ thể của địa phương để kịp phục vụ tưới vụ đông xuân. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã kiểm tra các điều kiện bảo đảm và xây dựng các giải pháp chỉ đạo triển khai sản xuất vụ đông xuân 2013 - 2014 ở địa phương. UBND các huyện có trách nhiệm tổ tuyên truyền, phát động phong trào, ấn định thời gian đồng loạt ra quân diệt chuột, ốc bươu vàng và thành lập đoàn kiểm tra cấp huyện, thành phố để chủ động kiểm tra tình hình kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn; phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm các loại nông - lâm - thủy sản tại địa phương…

NGUYÊN BẢO