Tập trung giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án lưới điện

T.ANH - L.CHI |

Hôm qua 13.4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án trạm biến áp (TBA) 110kV trên địa bàn tỉnh.

Theo Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung (thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung), đơn vị được giao thực hiện quản lý đầu tư xây dựng 10 dự án lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đầu tư 1.132 tỷ đồng. Trong đó, dự án TBA 110kV Thăng Bình 2 và nhánh rẽ có tổng mức đầu tư 136 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong tháng 6.2016 và hoàn thành đóng điện đưa vào sử dụng tháng 12.2016; dự án TBA 110kV Tam Thăng và đấu nối có tổng mức đầu tư 137 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong tháng 8.2016 và hoàn thành đóng điện đưa vào sử dụng tháng 3.2017; dự án TBA 110kV Phước Sơn và nhánh rẽ có tổng mức đầu tư 158 tỷ đồng; dự án mạch 2 đường dây 110kV Đại Lộc - Đà Nẵng có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng (cả 2 dự án dự kiến khởi công trong quý II.2017). Đến thời điểm này, cả 4 dự án đã được UBND tỉnh, các địa phương liên quan thỏa thuận hướng tuyến, HĐND tỉnh thông qua kế hoạch sử dụng đất để xây dựng dự án (trừ dự án TBA 110kV Tam Thăng và đầu nối). Sáu dự án còn lại dự kiến khởi công  trong năm 2018 - 2019. Hiện các đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thỏa thuận địa điểm, hướng tuyến…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn nhấn mạnh, đây là các dự án trọng điểm cần hoàn thành đóng điện, đưa vào sử dụng đúng tiến độ đề ra. Đồng thời đề nghị Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng; phối hợp với các trung tâm phát triển quỹ đất lập phương án bồi thường và triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nơi các dự án đi qua. Đối với các dự án còn lại, các đơn vị tư vấn thiết kế sớm nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ báo cáo kế hoạch đầu tư xây dựng, thỏa thuận địa điểm, hướng tuyến để thông qua kế hoạch sử dụng đất.

T.ANH - L.CHI