Tập trung giải quyết vướng mắc mặt bằng đường cao tốc

VĂN PHIN |

UBND huyện Núi Thành vừa có văn bản về việc tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn huyện.

UBND huyện Núi Thành đề nghị chủ dự án bổ sung phương án bồi thường di dời đường dây điện sau công tơ của các hộ bị ảnh hưởng, bổ sung đường gom dân sinh, cống chui ở một số địa phương và giải quyết các vướng mắc khác. UBND huyện Núi Thành cũng đề nghị Ban Quản lý đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi có trách nhiệm kiểm tra, giải quyết dứt điểm việc bồi thường cho các hộ dân có nhà bị nứt và đất sản xuất bị vùi lấp trong quá trình thi công đường cao tốc; khắc phục ảnh hưởng đến mương tưới, mương tiêu, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn trả các đường gom dân sinh, cống chui, các tuyến đường địa phương sử dụng làm đường công vụ thi công dự án…

VĂN PHIN