Tập trung phòng chống hạn và nhiễm mặn

BẢO NGUYÊN |

Hiện nay, tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ở nhiều nơi, nhất là từ khu vực miền Trung trở vào diễn biến khá phức tạp. UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp chống hạn và nhiễm mặn năm 2016.

Theo đó, tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân rõ về tình hình hạn hán nhằm nâng cao ý thức sử dụng nước hết sức tiết kiệm, tận dụng mọi nguồn nước thích hợp để sử dụng có hiệu quả; đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị vào công tác phòng chống hạn và nhiễm mặn. UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện phương án phòng chống hạn và nhiễm mặn năm 2016 trên địa bàn; quán triệt và phổ biến cho nhân dân về chủ trương tập trung sử dụng giống trung và ngắn ngày để gieo sạ trong vụ hè thu năm 2016 nhằm rút ngắn thời gian tưới; rà soát, xác định những vùng khó khăn về nước tưới để vận động nhân dân chuyển sang các cây trồng cạn khác có khả năng chịu hạn cao…

UBND tỉnh cũng yêu cầu các nhà máy thủy điện bậc thang trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn phối hợp với các sở NN&PTNT, Tài nguyên và môi trường để thống nhất kế hoạch xả nước qua phát điện nhằm bảo đảm sử dụng nước hiệu quả nhất. Công ty Điện lực Quảng Nam có kế hoạch ưu tiên nguồn điện cho các trạm bơm hoạt động, nhất là trong các đợt hồ thủy điện xả nước.

BẢO NGUYÊN