Tất cả nguồn vốn đầu tư đều gia tăng

T.P |

Theo Sở KH&ĐT, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong vòng 6 tháng qua đã đạt gần 10.000 tỷ đồng, bằng 44,7% kế hoạch năm, chiếm 34% GRDP, tăng hơn 4% so cùng kỳ năm trước. Chiếm nhiều nhất vốn đầu tư thuộc về khu vực ngoài nhà nước với hơn 3.900 tỷ đồng, vốn nhà nước khoảng 2.900 tỷ đồng và vốn FDI gần 664 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng được cho là không cao, thấp so với kế hoạch, nhưng tất cả nguồn vốn đều tăng, đặc biệt vốn FDI thực hiện tăng khá so với cùng kỳ khi tăng hơn 13% so với 4,3% năm cũ. Đây là cố gắng lớn trong việc thực hiện các giải pháp trong huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

T.P