Tây Giang: Hỗ trợ 120 ngàn cây giống bời lời đỏ cho người dân xã Tr'Hy

VĂN HÀO |

(QNO) - Ngày 22.8, huyện Tây Giang tổ chức hỗ trợ 120 ngàn cây giống bời lời đỏ cho người dân các thôn trên địa bàn xã Tr’Hy.

Người dân nhận cây giống bời lời đỏ sáng 22.8.
Người dân nhận cây giống bời lời đỏ sáng 22.8.

Cụ thể, các thôn Voòng, A banh 2: 20 ngàn cây; thôn Dầm 1: 18 ngàn cây; thôn A riêu, A chua, Dầm 2: 16 ngàn cây; A banh 1: 14 ngàn cây. Ngay sau khi được nhận cây giống, chính quyền địa phương sẽ trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng, cách chăm sóc cũng như giám sát việc thực hiện trồng giống cây này theo đúng quy trình. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình giảm nghèo bền vững của huyện miền núi Tây Giang.

VĂN HÀO