Tây Giang: Tăng cường bảo vệ trâu bò, chống rét

ĐÌNH HIỆP |

(QNO) - Nhằm bảo vệ đàn gia súc trong mùa mưa bão, UBND huyện Tây Giang vừa chỉ đạo 10 xã và các ngành liên quan tăng cường công tác bảo vệ đàn gia súc. Cụ thể: tuyên truyền vận động nhân dân làm chuồng trại cho trâu bò chống rét, hạn chế chăn thả rông hay buột trâu bò dài ngày ngoài trời mưa, tăng cường trồng cỏ, bổ sung thức ăn dự phòng cho đàn gia súc. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn huyện có 10.210 con gia súc. Trong đó, có 960 con trâu, 3.180 con bò, 5.170 con lợn, 900 con dê... Việc đảm bảo đàn gia súc trong mùa mưa bão nhằm hạn chế thiệt hại về kinh tế của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện.

ĐÌNH HIỆP