Tây Giang thu ngân sách 464 tỷ đồng

ĐÌNH HIỆP - HIỀN THÚY |

Huyện ủy Tây Giang (khóa XVI) vừa tổ chức Hội nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 12 đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội năm 2017.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2017 Tây Giang cơ bản thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu nghị quyết Huyện ủy đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản đạt hơn 118 tỷ đồng, tăng 7,41% so với năm 2016; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng hơn 146 tỷ đồng, tăng 11,01%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ hơn 129 tỷ đồng, tăng 11,39%; thu nhập bình quân đầu người hơn 19 triệu đồng, tăng 8,33%; thu ngân sách nhà nước ước 464 tỷ đồng, bằng 118,47% chỉ tiêu nghị quyết… Trong nhiệm vụ xây dựng Đảng, qua công tác kiểm tra, giám sát, toàn đảng bộ có 10 đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật với các hình thức: khai trừ (2 trường hợp), cảnh cáo (1), khiển trách (7)… Hội nghị cũng đã chỉ ra một số mặt còn tồn tại hạn chế, đặc biệt là việc tỷ lệ hộ nghèo, tái nghèo cao; trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là cấp xã còn yếu...

ĐÌNH HIỆP - HIỀN THÚY