Techcombank ưu đãi lãi suất vay trong 3 tháng

T.D |

Tin từ Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Quảng Nam, chương trình cho vay khách hàng cá nhân với lãi suất ưu đãi 5,99%/năm, kéo dài trong vòng 3 tháng sẽ chính thức kết thúc từ ngày 8.10.2013. Trong khoảng thời gian ưu đãi này, khách hàng vay hộ kinh doanh, xây sửa nhà, vay tiêu dùng thế chấp bất động sản, mua ô tô sẽ được hưởng lãi suất 5,99%, phụ thuộc vào thời gian vay. Cụ thể ngân hàng sẽ ưu đãi 6 tháng đầu cho khoản vay từ 5 năm trở lên, ưu đãi 3 tháng đầu cho khoản vay từ 3 năm đến dưới 5 năm và ưu đãi 1 tháng đầu cho khoản vay trên 1 năm và dưới 3 năm. Khách hàng sẽ còn được ưu đãi về thanh toán khi không phải trả nợ gốc năm đầu và/hoặc tháng 2 hàng năm và được miễn phí quản lý gói tài khoản năm đầu tiên.

T.D