Thăng Bình đẩy mạnh công tác thu hút, kêu gọi đầu tư

N.Q.VIỆT |

(QNO) - Sáng 4.4, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện các nhiệm vụ quý I, triển khai công tác quý II.2017.

Trong 3 tháng đầu năm, những chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đã được các cấp ngành của huyện Thăng Bình triển khai đạt những kết quả khả quan. Việc thực hiện các chế độ trợ cấp, quà tết cho các gia đình chính sách, xã hội được giải quyết đầy đủ, kịp thời. Đời sống nhân dân ổn định, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm được đảm bảo. Giá trị công nghiệp - xây dựng trong quý I đạt 650 tỷ đồng (tính theo giá so sánh 2010), đạt 24,9% kế hoạch. Giá trị thương mại - dịch vụ trong quý I là 926 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch.

Kết luận hội nghị, ông Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình đề nghị các cơ quan, địa phương trên địa bàn triển khai hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp có năng lực để đầu tư trên địa bàn huyện...

N.Q.VIỆT