Thăng Bình đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp

MINH TÂN |

Huyện Thăng Bình vừa tổ chức tọa đàm kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Năm 2013, giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp của huyện Thăng Bình đạt hơn 570 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm là 4,5%. Địa phương đã triển khai dồn điền đổi thửa được hơn 5.800ha, xây dựng được 8 cánh đồng mẫu. Về nuôi trồng thủy sản, đã quy hoạch xong vùng nuôi tôm trên cát, phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ có công suất lớn và áp dụng mô hình VietGAP vào nuôi trồng thủy sản, thành lập được 34 tổ đội đoàn kết đánh bắt trên biển. Ngoài ra, huyện Thăng Bình còn áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển. Tại buổi tọa đàm, các ý kiến cơ bản đồng thuận cao chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đồng thời để đề án thêm tính khả thi, nhiều ý kiến cho rằng đề án nên tập trung vào các vùng quy hoạch hàng hóa, sản phẩm chủ lực; nên quan tâm đến thị trường dịch vụ ngành nghề nông thôn… để phấn đấu đến năm 2020 tổng giá trị ngành nông nghiệp huyện Thăng Bình đạt hơn 2.300 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hằng năm từ 3,5 - 4%; 50% số xã toàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới...

MINH TÂN