Thăng Bình được chọn thí điểm dịch vụ SMS công vụ trong các cơ quan Nhà nước

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Đầu tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh thống nhất chủ trương giao Sở TT-TT tỉnh triển khai dịch vụ nhắn tin SMS phục vụ chỉ đạo, điều hành công việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, phần mềm SMS công vụ do Sở Thông tin – Truyền thông triển khai cho phép sử dụng 2 dịch vụ SMS nhắn tin chiều đến MT (Mobile Terminated) và nhắn tin chiều đi MO (Mobile Originated). Dịch vụ nhắn tin chiều đến cho phép gửi tin nhắn thông báo thông tin đến số di động thông qua đầu số 8755, có hiển thị brandname QNA. Còn dịch vụ nhắn tin chiều đi cho phép thuê bao di động nhắn tin đến hệ thống để tra cứu thông tin, sử dụng đầu số 8155 và cú pháp đăng ký trước: QNA MaDonVi MaHoSo gửi 8155. Được biết, trong tháng 6 này, Sở Thông tin – Truyền thông chọn huyện Thăng Bình triển khai thí điểm hệ thống, khi thành công sẽ nhân rộng ra toàn tỉnh.

HOÀNG LIÊN