Thăng Bình: Gần 7.200 hộ tham gia dự án của IDE

MINH TÂN |

Cuối tuần qua, huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động dự án “Cải thiện chuỗi giá trị chăn nuôi lợn để giảm nghèo” giai đoạn 2011- 2013, do tổ chức Phát triển Quốc tế (IDE) tài trợ.

Mục tiêu của dự án “Cải thiện chuỗi giá trị chăn nuôi lợn để giảm nghèo” tác động được 2.500 hộ nghèo và 3.500 hộ không nghèo tăng thu nhập ít nhất là 100USD/năm từ chăn nuôi heo, 30% số hộ nghèo tham gia dự án thoát nghèo. Qua 3 năm triển khai thực hiện, dự án đã làm thay đổi nhận thức cho gần 7.200 hộ chuyển nuôi heo từ phương pháp cũ sang phương pháp mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó có hơn 3.100 hộ nghèo, vượt 22% so với mục tiêu đề ra, góp phần rất lớn trong việc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Thăng Bình.

MINH TÂN