Thăng Bình, năng suất lúa vụ đông xuân đạt 57 tạ/ha

MINH TÂN - GIANG BIÊN |

(QNO) - Sáng 9.5, UBND huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2013- 2014 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2014.

Trong vụ đông xuân 2013-2014, toàn huyện Thăng Bình gieo sạ được trên 8.400ha. Năng suất lúa bình quân đạt gần 57 tạ/ha, tăng 1,2 tạ/ha so với vụ đông xuân 2012-2013. Trên lĩnh vực đánh bắt thủy hải sản, toàn huyện khai thác được trên 5.300 tấn, đạt 44% kế hoạch. Triển khai nuôi 113ha tôm ven sông, 18 hộ ngư dân đăng ký  đóng mới tàu từ 400CV trở lên.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Thăng Bình cũng đã gặp phải một số khó khăn như mất trắng 124ha lúa nước trời do thiếu nước ở các xã Bình Lãnh, Bình Trị, Bình Định Bắc, Bình Định Nam; công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đạt thấp; một số bộ phận người dân chưa tuân thủ lịch thời vụ và cơ cấu giống; tình trạng thả nuôi tôm trước vụ vẫn xảy ra; một số công trình nước sạch đã được triển khai nhưng chưa phát huy hiệu quả.

Trong vụ hè thu đến, huyện Thăng Bình yêu cầu các địa phương phụ thuộc vào nguồn nước trời phải chuyển đổi sang cây trồng cạn để cải thiện năng suất, hạn chế gieo sạ giống dài ngày, triển khai các biện pháp chống hạn ngay từ đầu vụ để phòng trừ nguy cơ thiếu nước do thời tiết.

MINH TÂN - GIANG BIÊN