Thăng Bình thu hút 25 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư 458 tỷ đồng

MINH TÂN - GIANG BIÊN |

Chiều 20.7, UBND huyện Thăng Bình tổ chức gặp mặt doanh nghiệp nhằm nắm bắt tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong thời gian qua; xem xét giải quyết kiến nghị thuộc thẩm quyền; thông tin những định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Thăng Bình giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đến nay, Thăng Bình đã thu hút 25 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh vào các cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư 458 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 5.000 lao động. Đại diện các doanh nghiệp đã kiến nghị lãnh đạo huyện đầu tư một số tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng hệ thống nước sạch tại các cụm công nghiệp, chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động địa phương và những vấn đề liên quan đến chế độ miễn tiền cho thuê đất, khó khăn trong vay vốn đầu tư…

MINH TÂN - GIANG BIÊN