Thăng Bình thu ngân sách vượt dự toán

NAM QUANG |

Tính đến 20.11, huyện Thăng Bình đã hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013 theo chỉ tiêu pháp lệnh với tổng thu 51,1 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch.

Trong đó, nhiều khoản thu như thuế thu nhập cá nhân, thuế phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất, thuế ngoài quốc doanh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Mặc dù tình hình kinh tế địa phương trong năm 2013 gặp không ít khó khăn, Chi cục Thuế huyện đã đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đưa công nghệ thông tin và hỗ trợ người nộp thuế nên vẫn đảm bảo nguồn thu ngân sách. Ngoài ra, trong năm, Chi cục Thuế huyện đã kiểm tra 22 doanh nghiệp, truy thu 2,4 tỷ đồng và phạt hành chính hơn 1 tỷ đồng đối với các vi phạm liên quan đến lĩnh vực thuế. Chi cục thuế còn truy thu hơn 8,2 tỷ đồng đối với các đơn vị chây ỳ, nợ thuế trước đây.

NAM QUANG