Thăng Bình: Thúc đẩy phát triển CN-TTCN, làng nghề

TẤN MẪN - GIANG BIÊN |

Hôm qua 28.11, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức  hội nghị chuyên đề về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), làng nghề. Hiện nay, trên địa bàn huyện Thăng Bình có 4 cụm công nghiệp đi vào hoạt động với 13 doanh nghiệp, gồm các loại hình như may mặc, chế biến thủy sản, dăm gỗ; tổng diện tích được quy hoạch 134ha. Về TTCN - làng nghề và ngành nghề nông thôn, có hơn 1.400 cơ sở sản xuất giải quyết việc làm khoảng 3.600 lao động. Trong 9 tháng đầu năm 2013, giá  trị sản xuất công nghiệp - xây dựng của huyện đạt hơn 528 tỷ đồng. Tuy nhiên, Huyện ủy Thăng Bình đánh giá, chất lượng và hiệu quả trong đầu tư, phát triển sản xuất vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Tại hội nghị, Huyện ủy Thăng Bình đã bàn phương hướng nghiệm vụ phát triển CN-TTCN, làng nghề truyền thống giai đoạn 2013 - 2015 và đến năm 2020. Theo đó, Thăng Bình sẽ đầu tư phát triển làng nghề gắn với du lịch; phấn đấu mỗi địa phương có một làng nghề. Đồng thời để thu hút nhà đầu tư, huyện sẽ có những giải pháp về cơ sở hạ tầng, công nghệ, bảo vệ môi trường, cùng các chính sách hỗ trợ vốn, khuyến công, thu mua sản phẩm. Phấn đấu đến năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 994 tỷ đồng, chiếm 36,5% trong tổng giá trị gia tăng trên địa bàn (GRDP); mở rộng và cung cấp 100% công suất điện cho doanh nghiệp; giá trị sản xuất sản phẩm làng nghề chiếm 30% trong tổng giá trị sản xuất CN-TTCN; phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện công nghiệp.

TẤN MẪN - GIANG BIÊN