Thăng Bình: Tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt thấp

GIANG BIÊN |

Tính đến ngày 14.4, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi vụ đông xuân năm 2014 trên địa bàn huyện Thăng Bình đạt rất thấp.

Cụ thể, tiêm phòng lở mồm long móng trên đàn trâu, bò chỉ đạt 70% và tụ huyết trùng đạt 2%. Đối với đàn heo, tỷ lệ tiêm phòng lở mồm long móng đạt 0%; phó thương hàn và tụ huyết trùng đạt 27%; dịch tả lợn đạt 28%. Được biết, hiện nay trên địa bàn huyện Thăng Bình có trên 27.000 con trâu, bò và trên 67.000 con heo. Công tác triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm diễn ra từ đầu tháng 3 đến nay.

GIANG BIÊN