Thành lập Ban tổ chức công bố Điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức công bố Điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai và Lễ kỷ niệm 15 năm Thaco Chu Lai - Trường Hải (2003 - 2018).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu làm trưởng ban cùng 2 phó trưởng ban và 9 thành viên khác. Được biết, theo kế hoạch lễ sẽ  được tổ chức vào ngày 16.12.2018 tại Khu phức hợp ô tô Chu Lai - Trường Hải (xã Tam Hiệp, Núi Thành) nhằm công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050”, đồng thời ôn lại truyền thống của Công ty CP Ô tô Trường Hải qua 15 năm xây dựng và phát triển, gắn với những thành quả của Khu kinh tế mở Chu Lai; khẳng định những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, khu dân cư - tái định cư; kêu gọi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

VĂN PHIN