Thành lập Bưu điện huyện Phú Ninh

VĂN CÔNG |

Ngày 10.6, Bưu điện tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố thành lập Bưu điện huyện Phú Ninh. Bưu điện có 8 cán bộ, nhân viên và 7 điểm hoạt động tại 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với các loại hình dịch vụ: bưu chính chuyển phát; tài chính bưu chính; phân phối truyền thông (bao gồm các hoạt động chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện, chuyển phát nhanh, bảo hiểm, phát hành báo chí, điện thoại, điện hoa, cấp đổi hộ chiếu, chứng minh nhân dân và một số loại hình dịch vụ công ích).

VĂN CÔNG