Thành lập Bưu điện huyện Tiên Phước, Nam Trà My và Phước Sơn

N.HƯNG - T.TÚ |

Ngày 9.6, Bưu điện tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Bưu điện huyện Tiên Phước và bổ nhiệm cán bộ. Năm 2009, Bưu điện Tiên Phước cùng với Bưu điện Nam Trà My, Bắc Trà My sáp nhập thành Bưu điện khu vực Trà Tiên. Hiện nay, do hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành bưu chính, viễn thông ngày càng cao nên Bưu điện tỉnh Quảng Nam quyết định chia tách và thành lập Bưu điện huyện Tiên Phước. Cùng ngày, Bưu điện tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức công bố thành lập Bưu điện huyện Nam Trà My và Phước Sơn.

N.HƯNG - T.TÚ - H.LIÊN