Thành lập Cụm công nghiệp Kế Xuyên - Quán Gò

TÙNG CHI |

UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Cụm công nghiệp Kế Xuyên - Quán Gò nằm trên địa bàn xã Bình Trung (huyện Thăng Bình) và giao UBND huyện Thăng Bình làm chủ đầu tư.

Cụm công nghiệp Kế Xuyên - Quán gò có diện tích 3,34ha; trong đó đất công nghiệp chiếm 2,97ha, còn lại là đất cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật - xử lý nước thải. Định hướng bố trí ngành nghề trong cụm công nghiệp gồm công nghiệp nhẹ như ngành may mặc, giày da, các loại hình công nghiệp nhẹ khác. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác.

TÙNG CHI