Thành lập Điện lực Nam Giang

PHƯƠNG GIANG - ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Sáng 15.8, tại thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang), Công ty Điện lực Quảng Nam công bố quyết định thành lập Điện lực Nam Giang, trên cơ sở chia tách từ Điện lực Đại Lộc.

Điện lực Nam Giang tiền thân là tổ hỗn hợp Nam Giang, trực thuộc Điện lực Đại Lộc, chính thức hoạt động kể từ ngày 1.8.2014 theo Quyết định thành lập của Tổng công ty Điện lực miền Trung. Nhiệm vụ quản lý toàn bộ lưới điện, tổ chức kinh doanh điện năng trên địa bàn huyện Nam Giang theo phân cấp của Công ty Điện lực Quảng Nam. Điện lực Nam Giang sẽ quản lý tổng cộng 130 trạm biến áp; hơn 110km đường dây trung áp, hơn 80km đường dây 22 KV từ trạm 110 KV Thạnh Mỹ đến cửa khẩu Đắc Ốc, kết hợp cấp điện cho nước bạn Lào và hơn 50km đường dây 35 KV vận hành ở cấp điện áp 22 KV cấp điện phục vụ thi công công trình thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4. Việc thành lập mới Điện lực Nam Giang sẽ đảm bảo tăng cường nhiệm vụ quản lý, vận hành và cung ứng điện, phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ thúc đẩy kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, khai thác thế mạnh về du lịch dịch vụ trên địa bàn huyện miền núi Nam Giang.

Sau hơn 30 năm kể từ khi dòng điện đầu tiên được lắp đặt, đến nay toàn huyện Nam Giang đã có 10/12 xã, 54/63 thôn với khoảng 4.500 hộ dân được cấp điện, chiếm gần 84% dân cư trên toàn huyện. Hiện tại, 2 xã chưa có điện là Chơ Chun và La Êê đang được đầu tư xây dựng mới hệ thống lưới điện để đưa điện về xã. Theo kế hoạch, Nam Giang sẽ phủ điện 100% số xã, thôn vào năm 2015 và 100% số hộ vào cuối năm 2020 theo đề án phát triển lưới điện nông thôn của tỉnh.

PHƯƠNG GIANG - ALĂNG NGƯỚC