Thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Quảng Nam năm 2014

PHÚC LÂM |

(QNO) - Ngày 19.3, UBND tỉnh thành lập hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Quảng Nam năm 2014 do ông Đinh Văn Thu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng và 7 thành viên khác.

Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Quảng Nam làm việc theo quy định tại Thông tư 35/2010/TT-BCT ngày 12.11.2010 của Bộ Công Thương và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

PHÚC LÂM