Thành lập mới 11 HTX nông nghiệp

VĂN HÀO |

Chiều 6.10, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 124/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, tình hình hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX.

Sau khi nghị quyết trên có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 46/2014/QĐ-UBND về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX trên địa bàn tỉnh. Sau gần 1 năm triển khai thực hiện, đã hỗ trợ học phí cho 31 cán bộ HTX với số tiền 217 triệu đồng; năm 2015 chi hỗ trợ thành lập mới 95 tổ hợp tác với số tiền 475 triệu đồng; 8 tháng đầu năm 2016 đã chi hỗ trợ thành lập mới 11 HTX nông nghiệp với số tiền 165 triệu đồng; đã hỗ trợ 31 cán bộ quản lý chủ chốt làm việc lâu năm tại HTX khi nghỉ việc với tổng số tiền hơn 361 triệu đồng. Về kết quả hoạt động hỗ trợ vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX (thành lập năm 2012), tính đến ngày 20.9.2016, có 125 dự án được giải ngân hỗ trợ vốn vay với số lượt vốn là 52,8 tỷ đồng, 20 dự án được hỗ trợ có hoàn lại vốn gốc với tổng số tiền đã hỗ trợ là 2 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay hơn 34 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Liên minh HTX tỉnh cũng có các tờ trình về việc bổ sung vốn điều lệ cho hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX năm 2017; xin bố trí biên chế bộ máy cơ quan điều hành của quỹ này.

VĂN HÀO