Thành lập Tổ công tác hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An

T.LỘ |

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2759/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu xử lý các nội dung theo đề nghị của nhà đầu tư, báo cáo UBND tỉnh làm việc xin Chính phủ, bộ, ngành liên quan về các cơ chế ưu đãi đầu tư đối với dự án; theo dõi tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai xây dựng và vận hành; tham mưu cơ chế hỗ trợ cho dự án để kịp thời giải quyết các vấn đề hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, công trình tiện ích. Ngoài ra kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ; giải quyết các tồn tại vướng mắc liên quan phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo thẩm quyền và báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền. Được biết, dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An do Công ty Đầu tư Nam Hội An là liên doanh giữa Tập đoàn Vinacapital, Tập đoàn Chow Tai Fook (Hồng Kông) và Tập đoàn Suncity (Ma Cao) làm chủ đầu tư. Với mục tiêu xây dựng khu du lịch, đô thị, giải trí cao cấp, dự án này đóng vai trò là dự án tiên phong tạo động lực để thúc đẩy phát triển khu vực vùng đông của tỉnh trong thời gian tới.

T.LỘ