Thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đại Lộc

NHẬT DUY |

Chiều 27.12, UBND huyện Đại Lộc tổ chức công bố Quyết định thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Đại Lộc.

Theo đó, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Đại Lộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và thú y với tổng số 17 cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở NN&PTNT và các cơ quan có liên quan. 

NHẬT DUY