Thành lập Trung tâm Khuyến công - xúc tiến thương mại và quản lý cửa khẩu Quảng Nam

T.LỘ |

UBND tỉnh vừa ký quyết định cho phép thành lập Trung tâm Khuyến công - xúc tiến thương mại và quản lý cửa khẩu trực thuộc Sở Công Thương, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn Quảng Nam với Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Nam.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật. Trung tâm có chức năng phục vụ quản lý nhà nước, tham mưu giúp Giám đốc Sở Công Thương quản lý trong lĩnh vực khuyến công, tiết kiệm năng lượng, xúc tiến thương mại và các hoạt động tại khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang thuộc phạm vi lĩnh vực giao theo quy định của pháp luật. Trung tâm chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1.2.2019.

T.LỘ