Thanh tra các dự án dùng vốn công

T.D |

Tin từ Bộ KH-ĐT, năm 2014 cơ quan này sẽ triển khai gần 60 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại các bộ, ngành và địa phương. Sáu tỉnh, thành vùng miền Trung, trong đó Nghệ An, Đắc Lắc sẽ thuộc diện bị thanh tra công tác quản lý nhà nước về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ; Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận sẽ bị kiểm tra việc sử dụng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế. Riêng Quảng Nam và Đà Nẵng chỉ thuộc diện kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 26.11.2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

T.D