Tháo gỡ khó khăn, phát triển khu vực duyên hải miền Trung

T.D |

Tin từ Bộ Kế hoạch – đầu tư, một hội thảo về phát triển khu vực duyên hải miền Trung sẽ được tổ chức tại Hội An vào ngày 2.6.2014. Đây là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, chính quyền và doanh nghiệp trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tìm kiếm cơ hội phát huy lợi thế vùng thông qua sự liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong khu vực. Dự kiến hội thảo sẽ tập trung vào các chủ đề: quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội khu vực duyên hải miền Trung; kết nối vùng nâng cao năng lực cạnh tranh; chính sách huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; giảm nghèo khu vực miền Trung và cơ chế điều phối vùng.

T.D