Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp điện nông thôn, miền núi

HOÀNG LIÊN |

Ngày 8.8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì buổi làm việc với Công ty Điện lực Quảng Nam và các đơn vị liên quan về tình hình cung cấp điện và thực hiện các nội dung đã thống nhất giữa lãnh đạo UBND tỉnh với Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

Theo Công ty Điện lực Quảng Nam, đến nay ngành điện đã hoàn thành đóng điện cho 2 xã cuối cùng chưa có điện của tỉnh là Ch’Ơm và Tr’Hy của huyện Tây Giang, nâng tỷ lệ có điện đến hộ dân là 98,73%. Toàn tỉnh còn 5.490 hộ dân chưa có điện, tập trung ở 2 huyện Nam Trà My và Bắc Trà My, rải rác ở các huyện Tây Giang, Nam Giang và Phước Sơn. Trên địa bàn cũng có 17 hợp tác xã đang bán điện lẻ cho hơn 35.369 hộ dân (chiếm khoảng 8,19%) tại 14 xã, phường của 4 huyện, thị xã Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Quế Sơn. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc cấp điện cho khu vực nông thôn, miền núi trên địa bàn tỉnh cũng tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc. Đó là nhiều trạm biến áp còn lại của các vùng thuộc dự án cấp điện lưới quốc gia chưa đóng điện được do vướng hành lang an toàn lưới điện. Nhiều kiến nghị và giải pháp cũng được đưa ra xung quanh công tác đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, tháo gỡ vướng mắc trong cấp điện nuôi tôm, cấp điện sinh hoạt đến các khu dân cư nông thôn mới, vùng lõm điện…

Đồng chí Huỳnh Khánh Toàn lưu ý ngành điện cần sớm đẩy nhanh tiến độ cấp điện cho các khu dân cư, vùng lõm thuộc dự án cấp điện nông thôn miền núi, nhằm tạo điều kiện cho các huyện miền núi đảm bảo chỉ tiêu sắp xếp, hoàn thiện các khu dân cư, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh 2 huyện Nam Trà My và Bắc Trà My thuộc vùng dự án, cần chú trọng cấp điện cho nhiều thôn, bản vùng lõm điện của Tây Giang, nhất là các điểm trường mới xây dựng, đảm bảo phục vụ cho năm học mới. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đề nghị ngành chức năng tích cực phối hợp với các địa phương triển khai kế hoạch, giải pháp đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, tích cực phát quang tuyến, giảm tổn thất điện năng, giảm sự cố lưới điện phục vụ phát triển bền vững. Về cấp điện nuôi tôm, ngành điện chỉ cấp điện cho các hộ, nhóm nuôi tôm đảm bảo 2 tiêu chí là vùng nuôi nằm trong vùng quy hoạch chung của tỉnh, cơ sở nuôi có giải pháp về môi trường.

HOÀNG LIÊN