Tháo gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

TD |

Đó là nhiệm vụ chính trong 6 tháng cuối năm được đề cập tại phiên họp trực tuyến với các ngành, địa phương, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm do Chủ tịch UBND Quảng Nam Đinh Văn Thu chủ trì hôm 2.7.

Theo nhận định của chính quyền và các cơ quan quản lý, 6 tháng qua, kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. GRDP tăng 11,46%, giá trị công nghiệp, du lịch, dịch vụ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2014. Giá cả thị trường ổn định, lãi suất cho vay, nợ xấu, hàng tồn kho giảm dần. Khá nhiều vốn được giải ngân đầu tư cho nông thôn, miền núi, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự… Tuy nhiên,  nguồn lực đầu tư còn hạn hẹp, sản xuất, kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, sức cạnh tranh nền kinh tế thấp. Xuất khẩu suy giảm, sản phẩm nông nghiệp khó tiêu thụ, quản lý đất đai thiếu chặt chẽ dẫn đến khó khăn, vướng mắc giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư những dự án quan trọng và khai thác lâm, khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết triệt để. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, các  ngành, địa phương cần rà soát, thúc đẩy các chỉ tiêu để đạt tăng trưởng 11,5%. Tập trung tháo gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hoàn thành giải ngân và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư. Quan điểm của tỉnh là gia tăng nguồn lực cho những dự án đầu tư dang dở, chuyển tiếp, tiếp tục phân bổ vốn xóa đói giảm nghèo, đầu tư thêm cho các xã nông thôn mới, cải cách hành chính, ổn định môi trường đầu tư… Quan trọng nhất là đến 30.7, các địa phương sẽ phải hoàn tất việc bàn giao mặt bằng dự án cao tốc qua Quảng Nam…

* Chiều cùng ngày, Văn phòng UBND tỉnh cũng tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm.

TD