Thêm nhiều ưu đãi về nhà ở xã hội

T.D |

Nghị định số 188/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội chính thức có hiệu lực từ ngày 10.1.2014 quy định thêm nhiều hỗ trợ và ưu đãi cho các dự án phát triển nhà ở xã hội. Cụ thể, những chủ đầu tư dự án được dành 20% tổng diện tích đất ở được giao trong phạm vi dự án phát triển nhà ở xã hội để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại, kể cả nhà ở thương mại tầng cao hoặc thấp nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, cho thuê, mua nhà ở xã hội và giảm chi phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư. Nếu dự án phát triển nhà ở xã hội không bố trí quỹ đất riêng để xây dựng công trình kinh doanh thương mại trong phạm vi dự án thì chủ đầu tư được phép dành 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án để bán, cho thuê, thuê mua theo giá kinh doanh thương mại.

T.D