Thí điểm mô hình chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Đông Phương |

Ngày 21.10, UBND tỉnh quyết định phê duyệt Dự án mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn tỉnh và giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Dự án hướng tới mục tiêu xây dựng thí điểm một mô hình chợ đảm bảo VSATTP. Sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các chợ kinh doanh thực phẩm khác trên địa bàn tỉnh; phấn đấu đến năm 2015, ít nhất có 2 chợ áp dụng mô hình chợ đảm bảo VSATTP và văn minh thương mại. Dự án cũng đặt mục tiêu đến năm 2020, áp dụng trên tất cả các chợ thị trấn, chợ xã, chợ phường và đến năm 2030 áp dụng cho tất cả các chợ có kinh doanh các mặt hàng liên quan đến VSATTP.

Đông Phương