Thiếu các nhà đầu tư FDI có công nghệ cao

T.D |

Theo Sở KH&ĐT, trong vòng gần 11 tháng qua, UBND tỉnh đã cấp phép đầu tư 5 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 37,5 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực tại Quảng Nam lên 95 dự án với tổng vốn đầu tư 5,192 tỷ USD. Tuy nhiên, việc thực hiện vốn đầu tư của các doanh nghiệp FDI hiện thời chỉ đạt khoảng 57,8 triệu USD, nộp ngân sách trên 434 tỷ đồng và giải quyết được 20.000 lao động.

Cũng theo Sở KH&ĐT, hiện các nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Quảng Nam có chiều hướng gia tăng, nhưng chỉ là những dự án may mặc và sản xuất thức ăn gia súc, thiếu vắng các nhà đầu tư có dự án đầu tư công nghệ cao và các nhà đầu tư thuộc các nước phát triển như Mỹ, Nhật, châu Âu…

T.D