Thiếu nguồn cung cấp nhà ở xã hội

T.D |

Tin từ Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Quảng Nam, dù đã chỉ đạo cho các ngân hàng thương mại trên địa bàn triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở đối với những khách hàng đáp ứng điều kiện vay vốn, nhưng hiện chỉ mới giải ngân 1 món với dư nợ gần 300 triệu đồng (mua nhà tại dự án Nesthome - Đà Nẵng). Trong khi đó, người dân có nhu cầu về nhà ở, nhưng lại thiếu nguồn cung cấp nhà ở xã hội. Hiện Quảng Nam có 2 dự án nhà ở xã hội trong tổng số 113 dự án trên toàn quốc được phê duyệt là dự án khu nhà dành cho người có thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc và dự án khu nhà công nhân và khu dịch vụ thương mại tại Cụm công nghiệp Đại Quang (Đại Lộc). Tuy nhiên, 2 dự án trên cũng đang trong giai đoạn triển khai ban đầu nên công tác cho vay hỗ trợ nhà ở của các ngân hàng thương mại chưa thể giải ngân được.

T.D