Thỏa thuận địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất chả cá

VĂN PHIN |

(QNO) - Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai vừa ra Quyết định số 26/QĐ-KTM về việc cho Công ty TNHH Thủy sản Chu Lai Surimi thuê đất xây dựng nhà máy chế biến thủy sản chuyên sản xuất chả cá đông lạnh. Địa điểm tại Khu Công nghiệp hậu cần cảng Tam Hiệp (xã Tam Hiệp, Núi Thành).

Theo đó, nhà máy được xây dựng trên diện tích hơn 15 nghìn mét vuông. Thời hạn thuê đất từ tháng 2.2016 đến hết ngày 14.01.2065 với hình thức trả tiền thuê đất một lần. Công ty TNHH Thủy sản Chu Lai Surimi có trách nhiệm sử dụng đất đúng vị trí, mục đích, diện tích được giao theo quy hoạch. Đồng thời đăng ký sử dụng đất vào sổ địa chính nhà nước theo đúng quy định hiện hành, xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.

VĂN PHIN