Thỏa thuận địa điểm xây dựng trung tâm hội nghị và nhà khách khu vực miền Trung - Tây Nguyên

 T.LỘ |

UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất cho phép Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn địa điểm xây dựng trung tâm hội nghị và nhà khách khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn). Theo đó, vị trí dự án được chọn theo sơ đồ địa điểm số 137/SĐ-SXD ngày 24.8.2015 của Sở Xây dựng và  diện tích nghiên cứu khoảng 4,74ha, trong đó khoảng 3,84ha là đất dự án và khoảng 1,26ha là đất cây xanh chuyên dùng; thời gian lập quy hoạch chi tiết xây dựng dự án được UBND tỉnh phê duyệt tối đa 6 tháng, kể từ ngày ký thông báo.

Trong quá trình triển khai, UBND tỉnh giao UBND thị xã Điện Bàn, Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

 T.LỘ