"Thổi còi" 2 dự án du lịch tại TP.Hội An

H. PHÚC |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa yêu cầu Sở Tài nguyên – môi trường, Sở Kế hoạch - đầu tư và chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát và tham mưu UBND tỉnh thu hồi dự án Khu du lịch Làng quê Việt Nam (giai đoạn 2) do Công ty TNHH BNC Đầu tư du lịch làm chủ đầu tư, đề xuất phương án sử dụng, quản lý đất báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định trước ngày 10.3. Đồng thời kiểm tra dự án Khu du lịch giải trí Thanh Bình do Công ty TNHH Vườn Phố Hội làm chủ đầu tư.

H. PHÚC