Thống nhất chủ trương thực hiện dự án đường từ cảng hậu cần Tam Hiệp đến đường cao tốc

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương để Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai triển khai thực hiện dự án Đường nối cảng hậu cần Tam Hiệp đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (giai đoạn 4) theo phương án của Khu kinh tế mở Chu Lai.

Cụ thể, đầu tư xây dựng nền đường với chiều rộng 35m như dự án đầu tư đã phê duyệt; điều chỉnh vị trí cống 3x(3x3)m đến vị trí theo đề xuất của Công ty CP Ô tô Chu Lai - Trường Hải và bổ sung đoạn mương dẫn dòng đào đất, dạng hình thang, trồng cỏ gia cố. Kinh phí đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung đảm bảo không vượt quá tổng mức đầu tư đã được phê duyệt của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai trước đó.

VĂN PHIN