Thống nhất đầu tư tuyến đường phía nam sân bay Chu Lai

VĂN PHIN |

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản thống nhất bổ sung xây dựng đoạn tuyến đường từ nhà ga sân bay Chu Lai đến ranh giới phía nam sân bay Chu Lai theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Đây là dự án nhằm phát huy hiệu quả khai thác sân bay Chu Lai và tuyến đường Dốc Sỏi (Quảng Ngãi) đến phía nam sân bay Chu Lai. Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan để thống nhất về quy mô, hướng tuyến phù hợp với quy hoạch đã được cấp thẩm quyền chấp thuận và hoàn tất các thủ tục liên quan, sớm triển khai dự án.

VĂN PHIN