Thu hồi đất nông nghiệp nằm ngoài vệt giải phóng mặt bằng đường cao tốc

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho phép UBND huyện Núi Thành thu hồi 1.554,2m2 đất nông nghiệp nằm ngoài vạch giải phóng mặt bằng của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại khu vực ruộng Mậu (xã Tam Xuân 1) của các hộ Phạm Thị Lợi, Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Văn Cân, Nguyễn Văn Miên, Huỳnh Hiệp và thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình theo quy định.

Diện tích đất nông nghiệp thu hồ nêu trên cùng với diện tích đất nông nghiệp hơn 3.140m2 trước đây đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương thu hồi được giao cho Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (chủ đầu tư dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) quản lý, bảo vệ theo quy định.

VĂN PHIN