Thu hồi dự án du lịch khu làng chài khối Thanh Nam và Cồn Ba Xã

ĐỖ HUẤN |

Dự án du lịch tại khu làng chài khối Thanh Nam (phường Cẩm Châu) và Cồn Ba Xã (giáp ranh 3 địa phương Cẩm Châu, Cẩm Nam và Cẩm Thanh, TP.Hội An) vừa bị UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương thu hồi do không triển khai thực hiện theo quy định.

Dự án này do Công ty CP Truyền hình cáp Tây Nguyên đầu tư với quy mô sử dụng đất 6,84ha gồm tổ hợp khách sạn và du lịch nghỉ dưỡng, được khởi công xây dựng từ ngày 4.7.2012 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện hạng mục nào. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch - đầu tư và Sở Xây dựng tiến hành rà soát các hồ sơ pháp lý đã cấp liên quan đến dự án để thu hồi theo thẩm quyền hoặc tham mưu trình UBND tỉnh thu hồi đảm bảo đúng quy định, báo cáo kết quả trong thời gian sớm nhất, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban liên quan kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân trong việc chậm tham mưu xử lý thu hồi các hồ sơ, thủ tục.

ĐỖ HUẤN